بایگانی برچسب: corona

تاثیر کیفیت خانه در سلامت انسانها

ساختمان از چند جهت می تواند در سلامت انسانها تاثیر گزار باشد ولی اکثر مردم توجه نمی کنند.  در تمامی رشته های مهندسی مرتبط به ملک از جمله مهندسی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی دغدغه هایی برای سلامت افراد وجود دارد. این موارد غالبا از دید افراد پنهان می شوند اما تاثیر آنها انکار