بایگانی برچسب: کارشناسی فنی ملک

نکات مهم خرید اصولی ملک و ساختمان

ده دلیلی که توضیح میدهد بازرسی و معاینه ملک قبل از خرید چه ضرورتی دارد.
به نقل از مجله اقتصادی فوربس

چرا معاینه فنی ملک قبل ازاجاره ضروریست

معاینه فنی و تهیه گزارش مهندسی از ملک قبل ازاجاره برای پیش گیری از بروز بسیاری از مشکلات عمومی و حقوقی ضروریست

معاینه مسکن، آرامش خیال خانواده

روزی را در نظر بگیرید که بعد از ساعت ها کار طاقت فرسا، برای آرامش و استراحت  به منزل برمی گردید. برای شستشوی دستان خود وارد سرویس بهداشتی می شوید و هنگام استفاده از سرویس شیر توالت فرنگی به پای شما گیر می کند یا بوی نامطبوع سرویس بهداشتی، خستگی روز را در نظر شما

10 دلیل برای ضرورت انجام معاینه ملک

ده دلیلی که توضیح میدهد بازرسی و معاینه ملک قبل از خرید چه ضرورتی دارد.
به نقل از مجله اقتصادی فوربس