بایگانی برچسب: پکیج دیواری

با عملکرد پکیج در زمستان آشنا شوید

پکیج چیست؟ برای معرفی انواع پکیچ ابتدا باید تعریف روشنی از پکیچ ارائه دهیم و منظور خود را از آن روشن کنیم، تا بتوانیم به بررسی و معرفی انواع پکیج بپردازیم. در تعریف پکیج باید گفت که به طور کلی پکیچ دستگاهی است که قابلیت تامین منابع آبی سرد و گرم برای واحدهای موجود در