بایگانی برچسب: سلامت

تاثیر کیفیت خانه در سلامت انسانها

ساختمان از چند جهت می تواند در سلامت انسانها تاثیر گزار باشد ولی اکثر مردم توجه نمی کنند.  در تمامی رشته های مهندسی مرتبط به ملک از جمله مهندسی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی دغدغه هایی برای سلامت افراد وجود دارد. این موارد غالبا از دید افراد پنهان می شوند اما تاثیر آنها انکار