بایگانی برچسب: خرید خانه

نکات مهم خرید اصولی ملک و ساختمان

ده دلیلی که توضیح میدهد بازرسی و معاینه ملک قبل از خرید چه ضرورتی دارد.
به نقل از مجله اقتصادی فوربس

قیمت مسکن در نیمه دوم سال چه می‌شود؟

سال99 با شیوع ویروس کرونا و تلاطم ارزی وضعیت مبهمی برای بازار ملک رقم زده. تحلیل های افراد صاحب نظر می تواند به تصمیم گیری درست کمک کند.

10 دلیل برای ضرورت انجام معاینه ملک

ده دلیلی که توضیح میدهد بازرسی و معاینه ملک قبل از خرید چه ضرورتی دارد.
به نقل از مجله اقتصادی فوربس