نمونه گزارش

ساختمان اداری تجاری سعادت آباد

(تهران ، بلوار سعادت آباد ، خیابان 35)

  • دکتر سازه در جهت سیاست های رازداری خود از ارائه گزارش های بازرسی مشتریان خودداری نموده و نمونه گزارش بالا صرفا جهت آشنایی شما با نحوه ارائه نتیجه و اطلاعات یک بازرسی چهارگانه با کسب رضایت و هماهنگی با مالک محترم انتشار پیدا کرده است.