بایگانی دسته بندی ها مزایا و معایب بازرسی

معاینه مسکن، آرامش خیال خانواده

روزی را در نظر بگیرید که بعد از ساعت ها کار طاقت فرسا، برای آرامش و استراحت  به منزل برمی گردید. برای شستشوی دستان خود وارد سرویس بهداشتی می شوید و هنگام استفاده از سرویس شیر توالت فرنگی به پای شما گیر می کند یا بوی نامطبوع سرویس بهداشتی، خستگی روز را در نظر شما